Zdjęcia wnętrz sali konferencyjnej

Zdjęcia wnętrz galerii artystycznej
FIRMA: Hotel Kozi Gród | ZLECENIE: Zdjęcia wnętrz | PRODUKCJA: AGENCJA FOTO OKO, 2010
POWRÓT
DALEJ
Trzy różne fotografie sal konferencyjnych pokazują możliwości ustawienia stołów. Te ustawienia mogą także sugerować charakter i przebieg spotkania. Zdjęcie wnętrza sali konferencyjnej po lewej stronie sugeruje, że przewidywane spotkanie będzie miało charakter oficjalny, ale zwracając uwagę na ustawienie stołu w kształt litery "U" można dojść do wniosku, że wszyscy członkowie są na równi. Środkowe zdjęcie wnętrza hotelu ma charakter bardziej prywatny. Wygodne, czerwone kanapy dzieli niewielki stół. Takie spotkanie może odbywać się w atmosferze mniej formalnej. Trzecia fotografia sali konferencyjnej to długi stół z rzędami krzeseł po obydwu stronach. Podczas spotkania organizowanego przy takim stole na szczycie zazwyczaj siada prezes, przewodniczący lub inna ważna osobistość a po obu stronach stołu zasiadają pozostali uczestnicy wydarzenia.